Tech Info

Inleiding en algemene info over de thermo-elektrische koelers.

Thermo-elektrische koelers worden het meest toegepast als warmtepompen. Andere veel gebruikte benamingen zijn: Peltier-element en TEC (Thermo electric cooler). 

Verder kan door omgekeerde werking een elektrische stroom worden opgewekt, we noemen deze dan thermo-elektrische generatoren.

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst van een punt met een lager temperatuur naar een punt met een hogere temperatuur door toegevoegde arbeid. De arbeid voor een thermo-elektrische warmtepomp wordt geleverd door (U raad het al)een elektrische stroom.

De warmte wordt door het z.g. Thermo-elektrische effect verpompt. Dit Thermo-elektrische of Peltier-Seebeck effect is een temperatuurseffect dat optreedt op de overgang tussen twee verschillende metalen.

In 1821 ontdekte Thomas Seebeck de directe omzetting van een temperatuursverschil naar een elektrische spanning het Seebeck effect. Dit doormiddel van twee verschillende metalen z.g. thermokoppels te gebruiken. De omgekeerde werking het Peltier effect is pas later ontdekt.

Het Peltier-element is gebaseerd op het Peltier-effect, zo genoemd naar zijn ontdekker Jean Peltier. In 1834 ontdekte hij dat wanneer er een elektrische stroom vloeit door een grensvlak tussen twee verschillende soorten metalen, er een warmte-effect (verschil) optreedt: warmte wordt getransporteerd van de overgang tussen metalen X en Y naar de overgang tussen metalen Y en X.Grafisch wordt dit weergegeven in figuur 1: een stroombron stuurt een stroom I door een metalen geleider die gemaakt is van metaal Y. Op de overgang A tussen metaal Y en metaal X wordt warmte uit de omgeving onttrokken. Op de overgang B tussen metaal X en metaal Y wordt deze warmte weer afgegeven. En zo is een elektrische warmtepomp gerealiseerd zonder bewegende delen en/of vloeistoffen. Deze is daardoor zeer onderhoudsarm.


De Technische gegevens en formule

Qmax

De specificatie als Qmax is altijd bij 0°C Delta t  (tussen de koude en de warme zijde van het element)

deze is bij een hogere gebruiks temperatuur (aan de warme zijde) dan meestal hoger dan de Qmax uit de specificatie bij 27°C aan de warme zijde. Maar als de temperatuur lager is b.v bij directe water koeling aan de warme zijde zal de Qmax weer wat lager zijn. 

Ook zal de Qmax bij een gesealde uitvoering altijd iets minder zijn er is namelijk een thermische brug. 

Dan nog de HT uitvoering ook hier is de Qmax lager, echter omdat deze elementen toch vaak bij een wat hogere temperatuur worden gebruikt zal dit minimaal zijn. 

 

Berekening Qmax

 

When the temperature of heat side at 27°C±1°C , T=0°C,  I=Imax

      The formula (1)
   Qcmax=0.07NI

Voorbeeld TEC1 12730,       0.07x127x30,6 = 273 Watt  (bij 27°C Th)

 

When the temperature of the heat side at 3~40°C, Qcmax (W) has to be adjusted as formula (2):

      The formula (2) 
     Qcmax|Th= Qcmax[1+0.0042(Th-27)]

      Qcmax: Th27°C±1°C(W);
      Qcmax|Th:  the real testing Th=3~40°C.

 

Maximale spanning 

Vmax

Een thermo elektrisch element werkt ook op een lagere spanning.

Het koelvermogen is dan natuurlijk ook lager en het verbruik gaat naar beneden.

Eigenlijk is het juist verstandig om de maximale spanning wat lager te houden indien mogelijk, het is namelijk zo dat de z.g. COP (het rendement) dan beter is. Vuistregel ca. 2/3 van van Vmax is een goede aansluitspanning om in het optimale werk gebied te komen. Dit is toepasbaar op normale koel doeleinden.

 

Thermal Resistance

R=L/KA

Where;

L is the length in meters (m)
K is the Thermal Conductivity of the material in watts/meter C
A is the cross sectional area in meters squared (m2).

Time Required to Cool (or heat) an Object [Also known as Newton's Law of Cooling]

t=mCp(Ts-Tf)/Q

Where;

Q is the heat added (or being removed) from the object in watts
m is the mass (weight) of the object in Kg
Cp is the Specific heat of the object material in J/Kg C
t is the time required to cool down (or heat up) the object in seconds
Ts is the starting temperature in C
Tf is the final temperature in C


Voor meer informatie kijk ook eens op Wikipedia